Kohtla-Järve parimad lõpetajad

Vilistlaste jaoks on kooliaeg nüüdseks minevikuks saanud. Kohtla-Järve linnas on heaks traditsiooniks kujunenud  parimate gümnaasiumilõpetajate autasustamine. Nii toimus 8. juunil Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi Valges Saalis linna gümnaasiumide parimate lõpetajate vastuvõtt.

Sellel õppeaastal lõpetas gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga 31 õpilast, neist 16 õpilast kuld- ja 15 õpilast hõbemedaliga. Linna parimad vilistlased mitte ainult et õppisid usinalt kaksteist õppeaastat. Need noored võitsid esikohad ainevõistlustel ja aineolümpiaadidel linna, maakonna ja vabariiklikul tasemel, esinesid edukalt spordivõistlustel ja erinevatel muusika-, tantsu-, teatri- ja kunstikonkurssidel, juhtisid oma koolide õpilasesindusi ja osalesid erinevates rahvusvahelistes projektides ja programmides. Nad olid abiks ja toeks oma õpetajatele ja klassikaaslastele, paljude toredate algatuste eestvedajateks ja ürituste korraldajateks.

On väga meeldiv tõdeda, et need noormehed ja neiud juba panustasid oma linna ja regiooni kultuuri- ja spordi- ning ühiskonnaelu arengusse.  Iga vilistlase kohta olid linnajuhtide poolt öeldud head sõnad, oli esitatud iga lõpetaja saavutuste kirjeldus, kuna igaüks neist on andekas isiksus aktiivse ellusuhtumisega.  Tahaks loota, et need noored peale ülikooli lõpetamist tulevad tagasi oma kodulinna selleks, et seda arendada ja muuta kodukandi elu paremaks.

Lõpetajaid tulid tervitama ja neile edu soovima Riigikogu liige Valeri Korb, Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko ja Linnavolikogu hariduse ja kultuuri komisjoni esimees Svetlana Skorobogatova. Kohalviibijate ees esines Kohtla-Järve Kunstide Kooli õpetajate ansambel „Firebird“.

Olga Golovatšjova

Kohtla-Järve linnavalitsuse hariduse peaspetsialist

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.