Mustamäele rajati järjekordne erihooldekodu

Tugikeskus Juks Kadaka tee 153

Tõnis Mölder

Erihoolekandeteenuste arendamine kogub uusi tuure – 2. novembril avati Tallinnas Kadaka tee 153 kinnistul järjekordne erihooldekodu, mis pakub ööpäevaringset erihoolekandeteenust neljaks pereks jagatud kuni 24-le psüühilise erivajadusega täiskasvanule.

Praegune praktika ongi selline, et mitmed vanad ja amortiseerunud erihooldekodud suletakse ning asemele luuakse täiesti uusi, moodsaid ja väiksemaid üksusi, kus inimesed saavad personaalsemat lähenemist ning kus neile tagatakse linnakeskkonnas muud toetavad ja vajalikud teenused.

Kadaka tee erihooldekodu kõrval asub nt Tallinna Tugikeskus Juks, kus rohkelt osutatakse erinevaid teenuseid – alustades sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenustest ning lõpetades igapäevaelu toetamise erihoolekandeteenusega. Julgen väita, et selles valdkonnas on meil väga hea koostöö kõigi osapoolte vahel.

Tallinnas oleme koos AS-iga Hoolekandeteenused ja Sotsiaalministeeriumiga sõlminud ka kolmepoolse ühiste kavatsuste protokolli, mille eesmärgiks on tagada sujuv ja tõrgeteta koostöö psüühilise erivajadusega inimeste jaoks mõeldud teenusekohtade rajamisel Tallinnasse. Koostöö on hakanud väga hästi toimima ning üheskoos on kavas ajavahemikus 2015–2023 rajada ligikaudu 200 ööpäevaringset ja toetatud elamise teenusekohta, mis asuksid Tallinna erinevates piirkondades.

Erihooldekodu-teenuseid vajab paraku aasta-aastalt järjest rohkem inimesi, mistõttu on nii linnal kui ka riigil ääretult oluline võimaldada üha enam kvaliteetseid erihoolekandeteenuseid psüühiliste erivajadustega inimestele. Kui 2017. aastal oli pealinnas vaid 13 ööpäevaringse toetusega teenuskohta, siis selle aasta lõpuks on AS Hoolekandeteenused koostöös Tallinna linnaga rajanud juurde neli perekorteritega elamut ehk kokku 96 uut ööpäevaringse toetusega teenusekohta.

Viimane maja sel aastal peaks avama uutele elanikele uksed juba sel kuul Paljassaares. Lisaks on uuel aastal veel mitmeid plaane erihooldekodude rajamiseks ning usun, et hea koostöö raames suudame mitmeid selliseid maju veel tulevikus avada.

Erivajadustega inimeste abistamine on väga oluline – ka neil peab olema oma kodu, mis on sõprade ja lähedaste ligidal ning mis toetab nende iseseisvust ja annab neile võimaluse panustada ühiskonda koos teistega.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.