Sotsiaalkomisjon sai ülevaate esimeste haiguspäevade hüvitamise korraldamisest

Tõnis Mölder FOTO: EERO VABAMÄGI/SCANPIX

Riigikogu sotsiaalkomisjon tutvus tänasel videoistungil koroonaviiruse leviku tõttu peagi kehtima hakkava esimese kuni kolmanda haiguspäeva hüvitamist võimaldava määrusega.

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder rääkis, et eriolukorra ajal võib riigil tekkida vajadus ja praeguse kriisi ajal juba ongi tekkinud vajadus isikuid täiendavalt toetada, et tagada nende sotsiaalne kaitse. Uue määrusega eraldatakse Haigekassale lisaeelarvest 213,2 miljonit eurot. Sellest 40,7 miljonit on mõeldud täiendatavate hüvitistena sotsiaalse kaitse tagamiseks, näiteks täiendavate haigushüvitiste tasumiseks. „Ülejäänud 172,5 miljonit eurot eraldatakse selleks, et Haigekassal oleks võimalik eriolukorras tagada tervishoiusüsteemi toimepidevus ning kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavus,“ ütles Mölder.

Komisjoni esimees tõi esile ka töövõimetuslehtede väljaandmise kasvu. Kui eelmise aasta esimese nelja kuuga väljastati 171 000 haiguslehte ja hoolduslehte, siis tänavu on neid välja antud juba üle 200 000. Ka lehtede keskmine kuine pikkus on kasvanud. „Statistikat vaadates on näha, et ligi 60 000 töövõimetuslehte on avatud koroonaviiruse Eestis levima hakkamisest ja nende töövõimetuslehtede, mille perearst on kinnitatud, omanikud saavad uue meetme alusel haiguspäeva hüvitist alates esimesest päevast,“ rääkis Mölder.

Tõnis Mölder lisas istungi kokkuvõtteks, et hambaravi osutajail ja eriarstiabi osutajail on võimalik taas jätkata plaanilist ravi, kui nad suudavad tagada isikukaitsevahendid ja täita kõik muud eriolukorrast lähtuvad nõuded.

Komisjoni videoistungil osalesid Eesti Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane, Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Urmas Sule ja Sotsiaalministeeriumi nõunik Kaija Kasekamp.

Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu eriolukorras Eesti Haigekassa kaudu hüvitiste ja teenuste eest maksmise tingimused ja kord on seotud riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõuga (169 SE).

Määrus kohaldub pärast eelnõu 169 SE seadusena vastuvõtmist tagasiulatuvalt 12. märtsist.

1 Kommentaar
 1. harry 11 kuud ago
  Reply

  Õpetussõnad22

  Saalomoni tarkus
  1 Aus nimi on kallim kui suur rikkus,
  hea kuulsus on parem kui hõbe ja kuld.
  2 Rikas ja vaene kohtuvad,
  Issand on loonud need mõlemad.
  3 Tark näeb hädaohtu ja poeb peitu,
  aga rumalad lähevad edasi ja saavad nuhelda.
  4 Alandlikkuse ja Issanda kartuse tasu
  on rikkus, au ja elu.
  5 Okkad ja paelad on valeliku teel:
  kes jääb neist eemale, hoiab oma hinge.
  6 Juhata poiss ta tee peale,
  siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas!
  7 Rikas valitseb vaeste üle
  ja laenaja on laenuandja ori.
  8 Kes külvab ülekohut, lõikab viletsust
  ja tema viha vits saab otsa.
  9 Kes on helde, seda õnnistatakse,
  sest ta annab oma leivast kehvale.
  10 Aja pilkaja ära, siis lakkab riid,
  lõpeb tüli ning teotus!
  11 Kes armastab südamepuhtust
  ja kelle huuled on armsad,
  selle sõber on kuningas.
  12 Issanda silmad valvavad tunnetust,
  aga ta kummutab petise sõnad.
  13 Laisk ütleb: „Väljas on lõvi.
  Tapab mind viimaks keset turgu.”
  14 Võõraste naiste suu on sügav haud:
  keda Issand on hukka mõistnud, see langeb sinna.
  15 Meeletus on seotud poisi südamesse,
  aga karistusvits saadab selle temast kaugele.
  16 Kes rõhub viletsat, et rikkaks saada,
  ja kes annab rikkale, sellele tuleb vaesus.
  Tarkade õpetused
  17 Pööra kõrv ja kuule tarkade sõnu
  ja pangu su süda tähele minu tundmist:
  18 sest see on armas,
  kui sa neid eneses säilitad,
  kui need kõik su huultel on valmis.
  19 Et Issand võiks olla su lootus,
  selleks ma õpetan täna sind, just sind.
  20 Kas ma ei ole sulle kirjutanud
  kolm korda nõuandeid ja teadmisi,
  21 et õpetada sulle tõde, tõe sõnu,
  et võiksid vastata oma läkitajale tõe sõnu?
  22 Ära riisu viletsat, sellepärast et ta on vilets,
  ja ära rõhu vaest väravas,
  23 sest Issand lahendab nende asja
  ja röövib nende röövijailt hinge.
  24 Ära pea sõprust vihastujaga
  ja ära käi läbi raevutseva mehega,
  25 et sa ei harjuks tema viisidega
  ega valmistaks püüdepaela oma hingele.
  26 Ära ole nende seas, kes kätt löövad,
  kes hakkavad käendajaks võlgade eest!
  27 Kui sul ei ole, millega maksta,
  miks peaks võetama su voodi su alt?
  28 Ära nihuta igivana piirimärki,
  mille su esiisad on seadnud!
  29 Kui näed meest, kes oma töös on tubli,
  siis on ta koht kuningate, mitte alama rahva teenistuses.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.