Loone: riik peab tegutsema suunal, et ka tööinimene tunneks end hoituna

Oudekki Loone

Riigikogu ametiühingute toetusrühm kohtus kolmapäeval Tööinspektsiooniga, et saada ülevaade peamistest kitsaskohtades Eesti töökeskkonna korralduses.

Kohtumisel tõusis teravalt üles probleem, kuidas kaitsta paremini töötajaid, kes ei tööta korrapärase  töölepingu alusel. Praegu on Tööinspektsiooni vastutusala piiratud ainult töölepinguga töötajate puhul, kuid just prekaarsete töötajate üks suurimaid probleeme on  kaitsmata töökeskkond ja ebamõistlik tööaeg. Oluliseks murekohaks on välistööjõud, kelle puhul jäetakse mõnikord ka tööõnnetused registreerimata ning kes kannatavad sageli ebainimlike tingimuste käes.

Riigikogu ametiühingute toetusrühma esimehe Oudekki Loone (KE) sõnul vajavad Eesti töötajad senisest oluliselt tõhusamat kaitset ning paindlikud töövormid ei tohi tulla töötaja tervise, turvalisuse ja vaba aja arvelt. „Igale töötajale tuleb seadusega tagada piisav puhkeaeg ning turvalised töötingimused. Veel enam, olukord kus kutsehaiguse diagnoosimiseks ja õigustatud hüvitise saamiseks peab töötaja läbima pika ja keerulise kadalipu ning liiga tihti oma õiguse eest kohtus võitlema, on häbiväärne ning pole kuidagi arenenud demokraatlikule riigile kohane,“ ütles Loone. „Riik peab vähendama bürokraatiat ja suurendama ressursse, et tagada inimeste turvalisus tööl, kindlus heatasemelisele arstiabile ning teadmine, et iga kutsehaigusega seotud lisakoorem korvatakse. Tööinspektsioon peab kindlustama, et töötajate tervise ja turvalisuse pealt Eesti riigis kokku ei hoitaks, et tööaja ja -tingimustega žongleerides töötaja heaolu ära ei optimeeritaks“

„On äärmiselt kurvastav, et Eestis on vähem tööinspektoreid kui Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) poolt soovitatud ning et Tööinspektsiooni rahastus on aastaid riigiametite seas viimaste hulgas,“ ütles toetusrühma aseesimees Lauri Läänemets (SDE), lisades, et riigil on põhiseaduslik kohustus kontrollida töötingimusi ning kui Tööinspektsioon ei saa leida endale piisavalt kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste, siis tähendab see kahjuks sisuliselt selle rolli ignoreerimist, mille põhiseadus avalikule võimule paneb.

Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu rõhutas, et probleeme saab lahendada üksnes ühiselt sotsiaalpartneritega. „Riik, ettevõtjad ja töötajad peavad üheskoos seisma selle eest, et meie töökeskkond oleks inimväärne ja austav ning mitte keegi ei saaks ebaõiglast konkurentsieelist töötajate ekspluateerimise ja turvalisuselt kokkuhoidmise läbi,“ ütles Maripuu.

Muuhulgas arutati kohtumisel ka ohutu töökeskkonna üle, sest paraku ei näita raskete ja surmaga lõppenud tööõnnetuste arv vähenemise tendentsi.

2 kommentaari
 1. Las 10 kuud ago
  Reply

  riigi asemel hoolitseb tööinimese eest valitsus. Kuigi ka selt pole viimaste lollide otsuste valguses midagi arukat oodata.

 2. iga elav olevus 10 kuud ago
  Reply

  Riik peab tegutsema suunal, et ka MITTE ENAM TÖÖINIMENE tunneks end hoituna ja seda kindlasti mitte vanadekodus.
  Praegu millegipärast KOHE ÜLDSE ei trunne.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.