Kiik: Eesti on Balti mulli kokkuleppeid täitnud

Eesti on kolme Balti riigi kokkulepitud niinimetatud Balti mulli  reegleid täitnud ning siseriiklikest eranditest Lätile ja Leedule teada andnud, kinnitas sotsiaalminister Tanel Kiik.

“Eesti on täitnud kokkulepet kahenädalase eneseisolatsiooni kohaldamiseks riskiriikidest saabujatele. Vastavalt kolme riigi kokkuleppele võivad kõik osapooled teha siseriiklikke erandeid konkreetsete elualade esindajatele või eritingimuste alusel. Nii oleme ka meie käivitanud COVID-19 teadusnõukoja ettepanekul lennujaamas ja sadamas testimise, mida rakendavad veel mitmed Euroopa riigid,“ ütles Kiik. „Alates 1. septembrist käivitunud erisus on tehtud üksnes Eestis töötavatele inimestele, et võimaldada kiiremat tööle naasmist ning teavitasime selle võimaluse pakkumisest aegsasti ka teisi Balti riike.”

Ühisavalduses on punkt, mis võimaldab Balti riikidel kehtestada 14-päevase eneseisolatsiooninõude osas eritingimusi reisijatele, kes sisenevad Balti riikidesse teistest EL-i riikidest ja kolmandatest riikidest, edastas ministeerium. Kõik kolm Balti riiki on teatud erisusi ka kehtestanud. Täiendavalt on Eesti, Läti ja Leedu teinud eriotsuseid lennuliikluse puhul, et tagada oma inimestele vajalikud liikumisvõimalused.

„Valdav osa koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmetest – siseriiklik testimise korraldus, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkumine, kultuuri- ja hariduselu korraldamine, avalike ürituste osalejate piirarvud, võimalikud alkoholi müügipiirangud, viiruse leviku piiramiseks mõeldud mobiilirakendused jms –jäävad vastavalt kokkuleppele iga riigi enda pädevusse,“ sõnas Kiik.

6. mail otsustasid Balti riigid avada omavahelised piirid alates 15. maist. Terviseministrite ühisavalduses lepiti kokku, et Eesti, Läti ja Leedu alalistel elanikel on võimalik vabalt reisida Balti riikides ning neid ei kohustata riiki saabumisel 14 päevaks eneseisolatsiooni jääma ega nõuta testimist COVID-19 suhtes tingimusel, et inimesele ei ole koduriigis pandud kohustust eneseisolatsioonis püsida, ta ei ole viimase 14 päeva jooksul viibinud mujal riikides peale Balti riikide ning tal ei esine haigussümptomeid. Eneseisolatsiooni jäämist ja testimist võib nõuda üksnes väljastpoolt Balti riike sisenemisel või ilmsete hingamisteede haiguse sümptomite korral.

2 kommentaari
  1. Ma 2 aastat ago
    Reply

    polnud küll selle mulli puhumise juures, kuid elu on tõestanud vastupidist. Sama kinnitab ka meie jahumütside otsustusvõimetus siiasaabunuid kindlasse kohta valve alla sulgeda, et nad ei pääseks satikat levitama. Hoopis vastupidi on tegutsenud nii Tanel kui ka Mart. Just nemad on lubanud nakatunutel vabalt ringi kooserdada üle Eesti, et teisi nakatada. Kas tegu on salakokkuleppega ravimitootjate ja haigusrahade kantijatega, pole täna veel selge, kuid hais on tugev. Sest arukas inimene, eriti veel minister, peab tegema kõik võimaliku, et nakkus ei leviks ega seda levitataks. Seni on kuulda olnud ainult sisutühja möla ja enesekiitmist, kui kenasti on satikaga seni madistatud. Ja just meie jahumütsid võtsid vastu otsuse avada lennuliinid ja laevareisid Soome ja nüüd ka Rootsi. Et haigus leviks veelgi enam ning varsti ületaks ka talvist-kevadist taset. Seega: VALE, VALE, VALE! Just eestlased on ahnusest reetnud kokkulepitud mulli.

  2. Kui 2 aastat ago
    Reply

    Eesti valitsus oleks kokkuleppeid täitnud, siis meil poleks praegu sellist nakatunute kasvu. Tuleb ikka peeglisse vaadata, proviisor Kiik!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.