Ratas rõhutas riigi ja kohalike omavalitsuste partnerluse tähtsust

Foto: Riigikantselei

Stenbocki maja, 19. september 2020 – Peaminister Jüri Ratas rõhutas täna Eesti Linnade ja Valdade Liidu 100. aastapäeval headele partneritele omase koostöö olulisust riigi ja kohalike omavalitsuste suhetes.

Ratase sõnul on tugevad, enesekindlad, teotahtelised ja iseseisvad omavalitsused tegusa, inimkeskse, õigusele ja õiglusele toetuva demokraatliku riigi vundament. “Seetõttu peab ka riigi ja kohalike omavalitsuste vahel valitsema headele partneritele omane koostöö, mitte aga ülemuse ja alluva käsusuhted,” ütles ta Eesti esimese kohalike omavalitsuste ühenduse asutamise 100. aastapäeva tähistamisel Estonia kontserdisaalis.

Riigi ja omavalitsuste koostöö üheks näiteks tõi Ratas valitsuse ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsioonide traditsioonilised eelarvekõnelused, kuid ka tegevuse kevadises kriisis, kus omavalitsuste tulubaas ei vähenenud.

“Vastupidi, omavalitsuste investeerimisvõimekus tõusis, sest otsides väljapääsu Eestit ja terve maailma tabanud kriisist, pidasime koalitsioonis oluliseks panna veelgi rohkem õla alla neile, kes meie inimestele kõige lähemal on – valdadele ja linnadele. Vestlustest ja kohtumistest omavalitsuste esindajatega tean, et rahaline kriisiabi kulus ära,” ütles Ratas ning lisas, et oluliseks toeks oli ka võrgustik, mille linnad, vallad, ametid, ministeeriumid, haiglad ja vabatahtlikud lõid, et inimesed saaksid vajalikku abi.

Samas nentis ta, et riigi ja omavalitsuste koostöös on ka rida väljakutseid. Ratase sõnul tuleb jätkata omavalitsuste tulubaasi kindlustamist, et kohalikud omavalitsused saaksid täita neile seaduste alusel pandud ülesandeid ning teha jätkusuutlikuks arenguks vajalikke investeeringuid. “Oleme väga lähedale jõudnud ühele kohalike omavalitsuste tulubaasi sõlmküsimusele, et taastada eelmise majanduskriisi eelne tulubaas,” lausus ta.

Samuti tuleb Ratase sõnul tähelepanu pöörata kohalike omavalitsuste finantsautonoomia parandamisele ning seista selle eest, et omavalitsusel oleks sobivate ja praktiliste ettevõtluspoliitika hoobade abil võimalused arendada ettevõtlust.

“Vähem tähtis ei ole ka omavalitsuse ja riigi funktsioonide selgem jaotus,” ütles ta. “Peame püüdlema riigi ja omavalitsuste koostöös selle poole, kus ülevalt alla tsentraalse kontrolli vajadust vähendaks tugevnenud omavalitsuste omapoolse vastutuse kasv ja tõhusam sisekontroll.”

Lisaks tuleks peaministri kinnitusel ühiseid lahendusi leida küsimustes, mis puudutavad Eesti inimeste elujärge ja riigi käekäiku: kuidas tagada, et iive oleks positiivne, eestimaalased elaksid aina kauem tervetena ning hooldussüsteem võimaldaks meie väärikatel veeta viimased aastad kodus.

1 Kommentaar
  1. Omavalitsused 4 kuud ago
    Reply

    ju riigi moodustavadki. Seega jääb pealkiri arusaamatuks, sisus aga aetakse hoopis muud udu.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.