Riik ei laienda õiglase ülemineku fondi kasutuse sihtpiirkonda

Jaak Aab

Valitsuskoalitsioon on kokku leppinud, et ei laienda õiglase ülemineku fondi kasutuse sihtpiirkonda.

Eesti lähtub Euroopa Komisjoni tagasisidest piirkonna laiendamise aluste kohta, mille kohaselt ei täidaks üleminekupiirkonna laiendamine fondi eesmärke.

Nimelt tegi valitsus detsembris rahandusministeeriumile ülesandeks alustada Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi selgitamaks välja, kas üleminekust mõjutatud piirkondadena võiks teatud tingimustel käsitleda ka haldusreformi eelsel ajal Ida-Virumaa koosseisu kuulunud alasid, näiteks Aserit Lääne-Virumaal ning endiseid Lohusuu valla ja Avinurme valla territooriume Jõgevamaal.

“Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole sihtpiirkonna laiendamine tõenäoline. Kava koostamise raames olen ka varem avaldanud arvamust, et sihtpiirkonna laiendamine ei oleks sisuliselt õige ning koalitsioonipartner jagab seda arvamust,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

“Jätkuva laiendamistaotlusega võime kaotada kogu menetluse käigus väärtuslikku aega, samas, kui tõenäosus laiendamise toetuseks Euroopa Komisjoni poolt on pea olematu. Praegu on esmatähtis asjaga edasi minna ning suunata kõik jõupingutused fondi raha võimalikult kiireks kasutuselevõtuks ja Ida-Virumaa reaalseks arenguks,” nentis Aab.

Õiglase ülemineku fondi toetust saab kasutada üksnes territoriaalses ülemineku kavas määratletud üleminekupiirkonnas, mis lepitakse kokku Euroopa Komisjoni ja liikmesriigi vahel. Aabi sõnul peavad valitavad piirkonnad olema need, kus avaldub kõige suurem negatiivne majanduslik ja sotsiaalne mõju kliimaneutraalsusele üleminekul.

“Euroopa Komisjon soovitab oma kriteeriumite alusel suunata Eestis abi Ida-Virumaale kui põlevkivi kasutamise vähendamisest enim mõjutatud piirkonnale ja meil ei ole täna enam põhjust seda kahtluse alla seada,” selgitas Aab.

Mõju avaldumist hinnatakse eelkõige fossiilsete kütuste tootmisega seotud töötajaid ees ootavate muutuste või võimaliku töökohtade kadumise põhjal ja suurema kasvuhoonegaaside intensiivsusega tööstuse tootmisprotsesside ümberkujundamise vajaduste alusel.

Üleminekufond panustab ühte erieesmärki – piirkondade ja inimeste toimetuleku võimaldamine sotsiaalsete, tööhõive, majanduslike ja keskkonnamõjudega, mis kaasnevad Euroopa Liidu 2030. aasta kliimaeesmärkidega ning eesmärgiga saavutada kliimaneutraalsus 2050. aastaks.

Sihtpiirkonnaks jääb seega Ida-Viru maakond ning lähiajal keskendutakse üleminekuks vajalike meetmete ja tegevuste ettevalmistamisele, mis võimaldaks anda piirkonnale arengutõuke.

Rahandusministeerium plaanib ülemineku tegevuskava esitada valitsusele kinnitamiseks kevadel.

3 kommentaari
 1. Nojah' 1 aasta ago
  Reply

  Iga riik peab ise otsustama mis talle hea on. Meie valitsus peab seda tegema. Aga mis puutub rahandusse siis kas see on ikka meil õigetes kätes.

 2. Sain 1 aasta ago
  Reply

  aru: Jurka+Kaja = RIIK!
  Ja et mis tahes otsus, mis nad teevad, on ÕIGLANE!
  Aga Jaagukesele mäluvärskendamiseks:
  1) Avinurme vald kuulus pärast nõukogude okupatsiooni Tartumaasse.
  2) Siis nuputas 50ndate Jaaguke välja Mustvee rajooni ning Avinurme sokutati sinna.
  3) Läks aeg edasi ja uus Jaaguke mõtles kabinetis välja, et seda Mustvee rajooni pole ikka vaja, sokutame ka Avinurme külanõukogu Jõgeva rajooni. Kohe pandi käima ka uued bussiliinid Jõgevale.
  4) Veel vähe. Tekkis uus Jaaguke pukki ja see mõtles juba välja, et Avinurme võib kuuluda hoopis Kohtla-Järve rajooni. Mis sest, et rahvas ise eelistas Rakveret. Ja kaotati kohe ka bussigasõit Jõgevale, selle-eest hakkas buss liikuma Laekannu-Avinurme-Tudulinna-Kauksi-Jõhvi-Kohtla-Järve.
  5) Nüüd on Jaak leidnud taas kabinetis aju ragistades, et Avinurmele on arukas(?) kuuluda taas Jõgevamaa koosseisu. Kas nüüd saab bussiga otse Jõgevale? Mida aga rahvas soovis?
  Kas Jaaguke ei leia, et selline kabinetis rahvaga katsetamine on AJUVABA! Laske inimestel endil oma vallad moodustada ja ühinegu vallati kellega elanikud seal tahavad.

 3. jutuks hea küll 1 aasta ago
  Reply

  TEIL POLE JU MINGIT RIIKLIKKU PLAANI EGA KOHAIKKE PLAANE EGA OMAVAHELISI NÕUPIDAMISI VASTAVALT MAAKONDADE ERIPÜRADELE JA VÕIMALUSTELE JA VALMISOLEKUTELE .
  MITTE MIDAGI POLE. TÜHI MULIN ON. PALGAD JA “VÕIM”.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.