Valitsus kinnitas täna kohalikele omavalitsuste tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotuse summas 205 miljonit eurot.

Jaak Aab

Valitsus kinnitas täna kohalikele omavalitsuste tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotuse summas 205 miljonit eurot.

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul on omavalitsustele jaotatav tasandus- ja toetusfondi maht sel aastal kokku 570 miljonit eurot, millest 358 miljonit on juba varasemalt jaotatud üldhariduskuludeks.

„Kohalikud omavalitsused vastutavad väga paljude eluvaldkondade eest ja siin saab riigi keskvalitsus toetustega abiks olla. Toetusfondist läheb 29 miljonit eurot kohalike teede hoiuks, 16 miljonit asendus- ja järelhoolduseks, 15 miljonit koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuseks ja 15 miljonit toimetulekutoetuse maksmiseks,“ rääkis minister.

Jaak Aab tõi välja, et 2021. aastal on kasvanud üldhariduskoolide toetus ja toimetulekutoetuse maksmise hüvitis kumbki nelja miljoni euro võrra. „Hoolimata koroonaviirusest on meie omavalitsuste rahalised võimalused kohalike teenuse korraldamiseks järjepidevalt kasvanud ning nad on võimekad pakkuma häid teenuseid.“

Samuti antakse toetusfondist linnadele ja valdadele huvihariduse ja –tegevuse toetuseks 14 miljonit eurot, mis on mõeldud parandama huvitegevuse kättesaadavust hajaasustuspiirkondades ja sotsiaalmajanduslikult kitsamate oludega peredes elavatele noortele. Lisaks antakse vahendeid matusetoetusteks, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks perekonna hoolduskoormuse vähendamiseks ning rahvastikutoimingute hüvitamiseks.

Tasandus- ja toetusfondi eesmärk on ühtlustada valdade ja linnade eelarvelisi võimalusi ning tagada kohalikele omavalitsustele piisavad vahendid kohaliku elu majandamiseks.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.