Hiiumaa sai endale esmakordselt Kesknoorte klubi!

Möödunud aasta lõpus loodi esimest korda Hiiumaale Kesknoorte klubi. Saarele loodud klubi on seal hetkel ainus ametlikult tegutsev poliitilise vaatega noori siduv ühendus, mis asub tegutsema ja toimetama sealse apoliitilise Hiiumaa noortevolikogu kõrval.

Klubi loodi viie liikmelisena, kuid plaanis on jõuda rohkemate noorteni üle kogu Hiiumaa.

13. detsembril toimunud klubi üldkoosolekul valiti ja kinnitati klubi kaheliikmeline juhatus, mille esimeheks sai Getlin Juhe ning aseesimeheks Getter Juhe. Klubi tuumikusse kuuluvad veel Triin Unt, Karl-Artur Eiskop ja May Kane.

Kuna klubi on üsna värske, siis hetke seisuga pole veel suuri tegevuskavasid paika pandud. Küll aga on plaanis kindlasti klubi liikmeskonda suurendada, korraldada erinevaid noortele suunatuid üritusi, teha koostööd Hiiumaa noortevolikogu ja teiste organisatsioonidega, luua klubile sotsiaalmeedia kontod, et ennast nähtavaks teha ning koos Hiiumaa piirkonna Keskerakondlastega muuta hiidlaste elu paremaks.

Hea Hiiumaal tegutsev või Hiiumaaga seotud noor, see ongi just sinu võimalus ise kaasa rääkida meie kodu saarekese paremaks muutmises! Meie Hiiumaa klubiga saad liituda siin: https://kesknoored.ee/liitu-noortekoguga/

2 kommentaari
 1. Soome hooldajale maksti 12 500 eurot peale, et ta tööle tuleks 2 kuud ago
  Reply

  Näiteks Lapimaa idaosas Salla vallas makstakse lähihooldajale 12 500 eurot peale, et ta kaheks aastaks tööle läheks. Rahaga meelitatakse töötajaid eriti väiksemates ja kõrvalistes omavalitsustes, vahendab Helsingin Sanomat.

 2. harry 2 kuud ago
  Reply

  Jeesus Siirak7

  Rikkusest ja ülbusest
  51 Ära looda oma varanduse peale,
  ja ära ütle: „Minul on küllalt!”
  2 Ära järgi oma hinge ja oma jõudu,
  nii et käid oma südame himude järele!
  3 Ära ütle: „Kes on minu käskija?”,
  sest Issand nuhtleb sind tõesti!
  4 Ära ütle: „Ma olen pattu teinud,
  aga mis on mul sellest?”,
  sest Issand on pikameelne!
  5 Ära ole julge andestuse peale,
  et lisad pattudele patu!
  6 Ja ära ütle: „Tema halastus on suur,
  tema annab andeks minu rohked patud”,
  sest temal on halastus ja viha,
  ja tema meelepaha on patuste peal!
  7 Pöördu viivitamata Issanda poole
  ja ära lükka seda edasi päevast päeva,
  sest Issanda viha tuleb äkitselt,
  ja karistusajal sa hukkud!
  8 Ära looda ülekohtuse varanduse peale,
  sest sellest ei ole sul abi kohtupäeval!
  Kindlameelsusest ja enesevalitsusest
  9 Ära lase ennast tuulata igast tuulest
  ja ära käi igal rajal,
  sest nõnda teeb kahekeelne patune!
  10 Jää kindlaks oma veendumuses
  ja sinu kõne olgu alati üks!
  11 Ole kärme kuulama,
  aga vastus anna kaalutletult!
  12 Kui sa midagi tead,
  siis vasta ligimesele,
  aga kui mitte,
  siis pane käsi suu peale!
  13 Kõnes on au ja häbi,
  ja inimese keel võib saada
  hukatuseks temale.
  14 Hoidu, et sind ei peetaks kõrvapuhujaks,
  ja ära varitse oma keelega!
  Sest vargale saab osaks häbi
  ja kahekeelsele raske hukkamõist!
  15 Ära eksi suuremas ega väiksemas
  ja sõbrast ära muutu vaenlaseks!
  Piibel 1997
  Kindlameelsusest ja enesevalitsusest
  61 Sest seesugune pärib halva nime,
  häbi ja teotuse –
  nõndasamuti ka kahekeelne patune.
  Hoiatus ohjeldamatuse eest
  2 Ära lase ennast eksitada himust,
  et see ei rüüstaks su hinge otsekui härg:
  3 sa sööd oma lehed ja hävitad oma viljad
  ning jätad iseenese kuivanud puuks.
  4 Kõlvatu hing hävitab inimese,
  kelle sees ta on,
  ja teeb ta vaenlaste naerualuseks.
  Õigest ja valest sõprusest
  5 Sõbralik suu teeb enesele palju sõpru
  ja hästi kõnelev keel saab palju häid vastuseid.
  6 Olgu küll palju neid, kes sinuga rahus elavad,
  aga üksainus tuhandeist olgu sulle nõuandjaks!
  7 Kui leiad enesele sõbra, siis pane ta proovile
  ja ära teda otsekohe usalda!
  8 Sest mõni on küll sõber,
  niikaua kui temale meeldib,
  aga ei jää selleks, kui sinul on raske aeg.
  9 Mõni sõber muutub vaenlaseks
  ja avalikustab riiu sinule teotuseks.
  10 Mõni on sõber lauakaaslasena,
  aga ei jää selleks, kui sinul on raske aeg:
  11 sinu õnnepõlves sarnaneb ta sinuga
  ja kohtleb siiralt sinu kodakondseid,
  12 aga kui su käsi halvasti käib,
  siis on ta sinu vastu
  ja peidab ennast sinu palge eest.
  13 Vaenlastest hoia eemale
  ja sõprade ees ole valvel!
  14 Ustav sõber on võimas kaitse,
  kes leiab selle, leiab varanduse.
  15 Ustav sõber on asendamatu
  ja miski ei kaalu üles tema väärtust.
  16 Ustav sõber on elu võlurohi,
  ja kes Issandat kardavad, leiavad niisuguse.
  17 Kes Issandat kardab,
  peab õiget sõprust,
  ja missugune ta ise on,
  niisugune on ka tema ligimene.
  Manitsus tarkuse taotlemiseks
  18 Laps, juba noorpõlves taotle haridust,
  siis leiad tarkust kuni raugaeani!
  19 Astu selle juurde otsekui kündja ja külvaja
  ja oota selle häid vilju!
  Selles töös on küll natuke vaeva,
  aga juba varsti saad sa süüa saaki.
  20 Jah, väga vaevaline on see harimatuile
  ja jõuetu ei püsi selle juures.
  21 See on tema peal raske katsekivina
  ja ta viskab selle ära jalamaid.
  22 Sest tarkus on oma nime kohane,
  temast ei saa paljud aru.
  23 Kuule, laps, ja võta vastu minu ettepanek
  ning ära põlga minu nõuannet!
  24 Pane oma jalad tarkuse kammitsaisse
  ja kael tema kaelarauda!
  25 Painuta oma õlgu ja kanna teda,
  ja ära tõrgu tema köidikute vastu!
  26 Mine tema juurde kogu hingega
  ja püsi tema teedel kõigest jõust!
  27 Otsi ja uuri,
  siis ta saab sulle tuttavaks,
  ja kui ta sul käes on,
  siis ära teda lahti lase!
  Tarkuse kasust
  28 Sest lõpuks sa leiad tarkuses rahu
  ja ta saab sulle rõõmuks.
  29 Siis on tema ahelad sulle tugevaks kaitseks
  ja tema kaelarauad aurüüks.
  30 Sest temal on kuldehe peas
  ja mähiseks sinine side.
  31 Aurüüna sa kannad teda
  ja paned kui rõõmupärja enesele pähe.
  32 Kui tahad, laps, siis õpetatakse sind,
  ja kui annad oma hinge, saad teadjaks!
  33 Kui armastad kuulata, siis õpid,
  ja kui pöörad oma kõrva, saad targaks.
  34 Astu vanemate hulka,
  ja kes tark on, sellega seltsi!
  35 Kõiki jumalikke kuulutusi
  kuula meelsasti
  ja mõistlikud õpetussõnad
  ärgu jäägu sinust eemale!
  36 Kui näed arusaajat,
  siis mine aegsasti tema juurde
  ja sinu jalg kulutagu tema lävesid!
  37 Pea meeles Issanda korraldusi
  ja tema käskude pärast ole alati mures!
  Tema kinnitab sinu südant
  ja sinu tarkuseihalus leiab rahuldust.
  Piibel 1997
  Manitsus õigeks käitumiseks ühiskonnas
  7
  1 Ära tee kurja, siis ei sünni kurja ka sinule!
  2 Hoidu ülekohtust, siis põgeneb see sinu juurest!
  3 Mu poeg, ära külva ülekohtu vagudesse,
  sest lõikama pead seda seitsmekordselt!
  4 Ära nõua Issanda käest ülemvalitsust
  ega kuningalt aujärge!
  5 Issanda ees ära pea ennast õigeks
  ja kuninga ees ära targuta!
  6 Ära püüa saada kohtumõistjaks:
  sina ehk ei suuda väärtegusid lõpetada;
  võib-olla kardad võimukandja palet
  ja annad oma õiglusele häbimärgi.
  7 Ära tee pattu linna elanike vastu
  ja ära alanda iseennast rahvahulga ees!
  8 Ära korda pattu,
  sest üheainsagi pärast
  ei jää sa karistuseta!
  9 Ära ütle:
  „Tema vaatab minu andide rohkuse peale,
  ja kui toon need Jumalale, Kõigekõrgemale,
  siis ta võtab need vastu.”
  10 Palvetades ära ole pelglik
  ja ära unusta almuste andmist!
  11 Ära pilka inimest, kellel on hingevalu,
  sest üks on, kes alandab ja ülendab!
  12 Ära külva valet oma venna vastu,
  ära tee seda ka oma sõbrale!
  13 Ära kunagi taha valet rääkida,
  sest sellega harjumine ei ole hea!
  14 Ära ole lobiseja vanade seltskonnas,
  ja oma palves ära korruta sõnu!
  15 Ära põlga töö vaeva, ära põlga põllutööd,
  mis on Kõigekõrgema poolt seatud!
  16 Ära lase ennast lugeda patuste kilda,
  pea meeles, et karistus ei viibi!
  17 Alanda oma hinge üliväga,
  sest tuli ja uss on jumalakartmatu karistuseks!
  Õigest perekonnaelust
  18 Ära vaheta sõpra raha vastu
  ega ausat venda Oofiri kulla vastu!
  19 Ära lahku targast ja heast naisest,
  sest tema armsus on ülem kui kuld!
  20 Ära tee paha ustavalt töötavale orjale
  ega palgalisele, kes annab oma hinge!
  21 Sinu hing armastagu mõistlikku orja,
  ära keela temale vabadust!
  22 On sul kariloomi, siis hoia neid,
  ja kui sulle on kasulik, siis pea neid edasi!
  Laste kasvatamisest
  23 On sul lapsi, siis kasvata neid,
  ja pane nad tööle noorpõlvest alates!
  24 On sul tütreid, siis valva nende ihu
  ja ära näita neile liiga lahket nägu!
  25 Tütart mehele pannes sooritad suure teo,
  aga anna ta mõistlikule mehele!
  26 On sul meelepärane naine, siis ära hülga teda,
  aga põlatule ära ennast usalda!
  Vanemate austamisest
  27 Austa oma isa kõigest südamest
  ja ära unusta oma ema sünnitusvalusid!
  28 Pea meeles, et oled neist sündinud –
  ja kuidas sa tasud neile,
  mis nemad on sinule teinud?
  Ohvriannid Issanda teenreile
  29 Karda Issandat kõigest hingest
  ja austa tema preestreid!
  30 Armasta oma Loojat kõigest jõust
  ja ära jäta maha tema teenreid!
  31 Karda Issandat ja austa preestrit
  ja anna temale, nagu sind on kästud,
  osa uudseviljast, süüohvrist, tõstelõivust, pühitsusohvrist
  ja anna esmaand sellest, mis on püha!
  Vaeste ja abitute aitamisest
  32 Siruta oma käsi ka vaesele,
  et sinu õnnistus oleks täielik!
  33 Helde and kõigile elavaile –
  aga ka surnule ära keela heldust!
  34 Ära puudu nutjate juurest
  ja leina leinajatega!
  35 Ära kõhkle külastamast haiget inimest,
  sest kui sa seda teed, siis armastatakse sind!
  36 Kõigis tegudes mõtle oma lõpule,
  siis sa ei tee iialgi pattu!

  8
  Rikkusest ja ülbusest
  51 Ära looda oma varanduse peale,
  ja ära ütle: „Minul on küllalt!”
  2 Ära järgi oma hinge ja oma jõudu,
  nii et käid oma südame himude järele!
  3 Ära ütle: „Kes on minu käskija?”,
  sest Issand nuhtleb sind tõesti!
  4 Ära ütle: „Ma olen pattu teinud,
  aga mis on mul sellest?”,
  sest Issand on pikameelne!
  5 Ära ole julge andestuse peale,
  et lisad pattudele patu!
  6 Ja ära ütle: „Tema halastus on suur,
  tema annab andeks minu rohked patud”,
  sest temal on halastus ja viha,
  ja tema meelepaha on patuste peal!
  7 Pöördu viivitamata Issanda poole
  ja ära lükka seda edasi päevast päeva,
  sest Issanda viha tuleb äkitselt,
  ja karistusajal sa hukkud!
  8 Ära looda ülekohtuse varanduse peale,
  sest sellest ei ole sul abi kohtupäeval!
  Kindlameelsusest ja enesevalitsusest
  9 Ära lase ennast tuulata igast tuulest
  ja ära käi igal rajal,
  sest nõnda teeb kahekeelne patune!
  10 Jää kindlaks oma veendumuses
  ja sinu kõne olgu alati üks!
  11 Ole kärme kuulama,
  aga vastus anna kaalutletult!
  12 Kui sa midagi tead,
  siis vasta ligimesele,
  aga kui mitte,
  siis pane käsi suu peale!
  13 Kõnes on au ja häbi,
  ja inimese keel võib saada
  hukatuseks temale.
  14 Hoidu, et sind ei peetaks kõrvapuhujaks,
  ja ära varitse oma keelega!
  Sest vargale saab osaks häbi
  ja kahekeelsele raske hukkamõist!
  15 Ära eksi suuremas ega väiksemas
  ja sõbrast ära muutu vaenlaseks!
  Piibel 1997
  Kindlameelsusest ja enesevalitsusest
  61 Sest seesugune pärib halva nime,
  häbi ja teotuse –
  nõndasamuti ka kahekeelne patune.
  Hoiatus ohjeldamatuse eest
  2 Ära lase ennast eksitada himust,
  et see ei rüüstaks su hinge otsekui härg:
  3 sa sööd oma lehed ja hävitad oma viljad
  ning jätad iseenese kuivanud puuks.
  4 Kõlvatu hing hävitab inimese,
  kelle sees ta on,
  ja teeb ta vaenlaste naerualuseks.
  Õigest ja valest sõprusest
  5 Sõbralik suu teeb enesele palju sõpru
  ja hästi kõnelev keel saab palju häid vastuseid.
  6 Olgu küll palju neid, kes sinuga rahus elavad,
  aga üksainus tuhandeist olgu sulle nõuandjaks!
  7 Kui leiad enesele sõbra, siis pane ta proovile
  ja ära teda otsekohe usalda!
  8 Sest mõni on küll sõber,
  niikaua kui temale meeldib,
  aga ei jää selleks, kui sinul on raske aeg.
  9 Mõni sõber muutub vaenlaseks
  ja avalikustab riiu sinule teotuseks.
  10 Mõni on sõber lauakaaslasena,
  aga ei jää selleks, kui sinul on raske aeg:
  11 sinu õnnepõlves sarnaneb ta sinuga
  ja kohtleb siiralt sinu kodakondseid,
  12 aga kui su käsi halvasti käib,
  siis on ta sinu vastu
  ja peidab ennast sinu palge eest.
  13 Vaenlastest hoia eemale
  ja sõprade ees ole valvel!
  14 Ustav sõber on võimas kaitse,
  kes leiab selle, leiab varanduse.
  15 Ustav sõber on asendamatu
  ja miski ei kaalu üles tema väärtust.
  16 Ustav sõber on elu võlurohi,
  ja kes Issandat kardavad, leiavad niisuguse.
  17 Kes Issandat kardab,
  peab õiget sõprust,
  ja missugune ta ise on,
  niisugune on ka tema ligimene.
  Manitsus tarkuse taotlemiseks
  18 Laps, juba noorpõlves taotle haridust,
  siis leiad tarkust kuni raugaeani!
  19 Astu selle juurde otsekui kündja ja külvaja
  ja oota selle häid vilju!
  Selles töös on küll natuke vaeva,
  aga juba varsti saad sa süüa saaki.
  20 Jah, väga vaevaline on see harimatuile
  ja jõuetu ei püsi selle juures.
  21 See on tema peal raske katsekivina
  ja ta viskab selle ära jalamaid.
  22 Sest tarkus on oma nime kohane,
  temast ei saa paljud aru.
  23 Kuule, laps, ja võta vastu minu ettepanek
  ning ära põlga minu nõuannet!
  24 Pane oma jalad tarkuse kammitsaisse
  ja kael tema kaelarauda!
  25 Painuta oma õlgu ja kanna teda,
  ja ära tõrgu tema köidikute vastu!
  26 Mine tema juurde kogu hingega
  ja püsi tema teedel kõigest jõust!
  27 Otsi ja uuri,
  siis ta saab sulle tuttavaks,
  ja kui ta sul käes on,
  siis ära teda lahti lase!
  Tarkuse kasust
  28 Sest lõpuks sa leiad tarkuses rahu
  ja ta saab sulle rõõmuks.
  29 Siis on tema ahelad sulle tugevaks kaitseks
  ja tema kaelarauad aurüüks.
  30 Sest temal on kuldehe peas
  ja mähiseks sinine side.
  31 Aurüüna sa kannad teda
  ja paned kui rõõmupärja enesele pähe.
  32 Kui tahad, laps, siis õpetatakse sind,
  ja kui annad oma hinge, saad teadjaks!
  33 Kui armastad kuulata, siis õpid,
  ja kui pöörad oma kõrva, saad targaks.
  34 Astu vanemate hulka,
  ja kes tark on, sellega seltsi!
  35 Kõiki jumalikke kuulutusi
  kuula meelsasti
  ja mõistlikud õpetussõnad
  ärgu jäägu sinust eemale!
  36 Kui näed arusaajat,
  siis mine aegsasti tema juurde
  ja sinu jalg kulutagu tema lävesid!
  37 Pea meeles Issanda korraldusi
  ja tema käskude pärast ole alati mures!
  Tema kinnitab sinu südant
  ja sinu tarkuseihalus leiab rahuldust.
  Piibel 1997
  Manitsus õigeks käitumiseks ühiskonnas
  7
  1 Ära tee kurja, siis ei sünni kurja ka sinule!
  2 Hoidu ülekohtust, siis põgeneb see sinu juurest!
  3 Mu poeg, ära külva ülekohtu vagudesse,
  sest lõikama pead seda seitsmekordselt!
  4 Ära nõua Issanda käest ülemvalitsust
  ega kuningalt aujärge!
  5 Issanda ees ära pea ennast õigeks
  ja kuninga ees ära targuta!
  6 Ära püüa saada kohtumõistjaks:
  sina ehk ei suuda väärtegusid lõpetada;
  võib-olla kardad võimukandja palet
  ja annad oma õiglusele häbimärgi.
  7 Ära tee pattu linna elanike vastu
  ja ära alanda iseennast rahvahulga ees!
  8 Ära korda pattu,
  sest üheainsagi pärast
  ei jää sa karistuseta!
  9 Ära ütle:
  „Tema vaatab minu andide rohkuse peale,
  ja kui toon need Jumalale, Kõigekõrgemale,
  siis ta võtab need vastu.”
  10 Palvetades ära ole pelglik
  ja ära unusta almuste andmist!
  11 Ära pilka inimest, kellel on hingevalu,
  sest üks on, kes alandab ja ülendab!
  12 Ära külva valet oma venna vastu,
  ära tee seda ka oma sõbrale!
  13 Ära kunagi taha valet rääkida,
  sest sellega harjumine ei ole hea!
  14 Ära ole lobiseja vanade seltskonnas,
  ja oma palves ära korruta sõnu!
  15 Ära põlga töö vaeva, ära põlga põllutööd,
  mis on Kõigekõrgema poolt seatud!
  16 Ära lase ennast lugeda patuste kilda,
  pea meeles, et karistus ei viibi!
  17 Alanda oma hinge üliväga,
  sest tuli ja uss on jumalakartmatu karistuseks!
  Õigest perekonnaelust
  18 Ära vaheta sõpra raha vastu
  ega ausat venda Oofiri kulla vastu!
  19 Ära lahku targast ja heast naisest,
  sest tema armsus on ülem kui kuld!
  20 Ära tee paha ustavalt töötavale orjale
  ega palgalisele, kes annab oma hinge!
  21 Sinu hing armastagu mõistlikku orja,
  ära keela temale vabadust!
  22 On sul kariloomi, siis hoia neid,
  ja kui sulle on kasulik, siis pea neid edasi!
  Laste kasvatamisest
  23 On sul lapsi, siis kasvata neid,
  ja pane nad tööle noorpõlvest alates!
  24 On sul tütreid, siis valva nende ihu
  ja ära näita neile liiga lahket nägu!
  25 Tütart mehele pannes sooritad suure teo,
  aga anna ta mõistlikule mehele!
  26 On sul meelepärane naine, siis ära hülga teda,
  aga põlatule ära ennast usalda!
  Vanemate austamisest
  27 Austa oma isa kõigest südamest
  ja ära unusta oma ema sünnitusvalusid!
  28 Pea meeles, et oled neist sündinud –
  ja kuidas sa tasud neile,
  mis nemad on sinule teinud?
  Ohvriannid Issanda teenreile
  29 Karda Issandat kõigest hingest
  ja austa tema preestreid!
  30 Armasta oma Loojat kõigest jõust
  ja ära jäta maha tema teenreid!
  31 Karda Issandat ja austa preestrit
  ja anna temale, nagu sind on kästud,
  osa uudseviljast, süüohvrist, tõstelõivust, pühitsusohvrist
  ja anna esmaand sellest, mis on püha!
  Vaeste ja abitute aitamisest
  32 Siruta oma käsi ka vaesele,
  et sinu õnnistus oleks täielik!
  33 Helde and kõigile elavaile –
  aga ka surnule ära keela heldust!
  34 Ära puudu nutjate juurest
  ja leina leinajatega!
  35 Ära kõhkle külastamast haiget inimest,
  sest kui sa seda teed, siis armastatakse sind!
  36 Kõigis tegudes mõtle oma lõpule,
  siis sa ei tee iialgi pattu!
  Piibel 1997
  Hoiatus ohtliku riiu eest
  81 Ära võitle vägeva inimesega,
  et sa ei langeks tema kätte!
  2 Ära riidle rikka inimesega,
  et ta ei seaks sulle vastu oma kaalu:
  sest kuld on paljusid hukutanud
  ja kuningate südameid pööranud!
  3 Ära vaidle sõnaka inimesega
  ja ära kuhja puid tema lõkkele!
  4 Ära naljata harimatu inimesega,
  et sinu esivanemaid ei teotataks!
  5 Ära sõitle inimest, kes patust pöördub,
  pea meeles, et meie kõik oleme süüalused!
  6 Ära halvusta inimest, kui ta on vana,
  sest meistki mõni saab vanaks!
  7 Ära tunne rõõmu kellegi surmast,
  mõtle, et me kõik peame surema!
  Tarku mehi tuleb kuulata
  8 Ära põlga tarkade juttu,
  ja käi nende õpetussõnade järgi,
  sest neilt sa õpid tarkust
  ja suurte isandate teenimist!
  9 Ära väldi vanade jutustusi,
  sest ka nemad on õppinud oma vanemailt,
  sest neilt sa õpid arukust
  ja vastuse andmist siis, kui on vaja!
  Inimsuhetest
  10 Ära puhu lõkkele patuse süsi,
  et sina ise ei põleks tema tuleleegis!
  11 Ära kaota enesevalitsust jultunu ees,
  et tema ei saaks seada otsekui lõksu sinu suhu!
  12 Ära laena inimesele,
  kes on sinust vägevam,
  ja kui oled laenanud,
  siis pea seda kadunuks!
  13 Ära käenda üle oma jõu,
  ja kui oled käendanud,
  siis mõtle maksmisele!
  14 Ära käi kohut kohtumõistjaga,
  sest tema üle mõistetakse kohut seisusekohaselt!
  15 Hulljulgega koos ära mine teele,
  et ta ei muutuks sulle tülikaks,
  sest ta teeb, mida tahab,
  ja tema mõtlematuse tõttu hukkud sinagi!
  16 Ära mine riidu äkilise mehega,
  ja ära mine koos temaga kõrbeteekonnale,
  sest veri ei maksa tema silmis midagi,
  ja kus pole abi, seal ta lööb sinu maha!
  17 Rumalaga ära pea nõu,
  sest tema ei suuda midagi salajas hoida!
  18 Võõra nähes ära tee midagi salajast,
  sest sa ei tea, mida tema mõtleb teha!
  19 Ära puista oma südant igaühele,
  tänu sa selle eest ei saa!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.