Riik soovib suurendada kohalike omavalitsuste rolli

Jaak Aab

Valitsuskabinet vaatas neljapäeval üle ministeeriumite ettepanekud kohalike omavalitsuste rolli suurendamiseks kuni aastani 2035, mille keskmeks on tegevussuunad, mis toetavad omavalitsuste õiguste ja kohustuste laiendamist ning riigi üleüldist liikumist detsentraliseeritud valitsemise suunas. 

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on Eesti omavalitsused pärast haldusreformi keskmiselt suuremad kui näiteks Soomes ja Norras ning nende võimekus on kasvanud. Seega võiksid omavalitsused täita rohkemaid ülesandeid kui seni.

„Tihtipeale tuleb leida lahendused kohapeal isikute vajadustest lähtuvalt ja selliseid otsuseid peaksid langetama omavalitsused ise. Ministeeriumite roll peaks suurenema rohkem valdkondade arengu suunamisel ja omavalitsuste nõustamisel ning mis peamine, riigi ja omavalitsuste tihedas partnerluses on võimalik parimal moel Eesti inimeste heaolu suurendada,“ ütles minister. „Näiteks on haldusreformijärgsete uute ülesannetena omavalitsustele antud ühistranspordi üle otsustamine ja maakonna arengu kavandamine, millega nad on hästi hakkama saanud. Varem olid need ülesanded maavalitsuste pädevuses,“ tõi Aab välja.

Ettepanekud esitati tulenevalt valitsuse tegevusprogrammist 2021–2023, mis seab muu hulgas ülesandeks riigipoolse omavalitsuste ülesannete ja rahastamise ülevaatamise, suurendades omavalitsuste rolli detsentraliseerimise ja piirkondliku koostöö edendamise kaudu. Mitmete riikide kogemused ja empiirilised uuringud näitavad, et detsentraliseerimine edendab avalikus sektoris muuhulgas poliitilist stabiilsust, demokratiseerumist, avalike teenuste kvaliteeti ja efektiivsust.

Kohalike omavalitsuse ülesannete ja otsustusõiguse suurendamise ning detsentraliseerimisega seotud ettepanekud antakse üle omavalitsustega eelarve läbirääkimisteks moodustatud valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidule.

4 kommentaari
 1. ??? 2 kuud ago
  Reply

  MIS JAMAJUTT SEE ON, ET OMAV, ROLLI SUURENEMINE JA RIIGI DETSENTRALISEER. TEKITAB JUURDE DEMOKRAATIAT ??? KA AVALIKE TEENUSTE KVALITEETI JA STABIILSUST MITTE, SEST KOV-id TEAVAD JA USUVAD ,ET NEMAD ON VALITSUSE KÄEPIKENDUS = KUIDAS VALITSUS TEEB SEADUSED, NII NAD TEGUTSEVAD. SEE TÄHENDAB, ET ABIVAJAJA LÄHEB TÜHJALT TAGASI. KOV ÜTLEB,SEADUS SELLINE. EGAS NAD TOHI SEADUSEST ÜLE ASTUDA. KUI AGA ASJAD HAKKAVAD OLENEMA KOV SUVAST, NO SIIS ON KÜLL INIMESED PANDUD IGAVESE MÕISARENTNIKU ROLLI – MÜTS NÄPUS VALITSEJA KONTORISSE,
  ALATI TULEB MEELE JÄRELE OLLA MÕISAVALITSEJALE =DEMOKRAATIA.+ POLIIT. STABIILSUS.
  AGA SIIS VÕIVAD VALITSUSE EESOTSAS OLIJAD OLLA ALATI VASTUTUSEST VABAD. HÄDA KORRAL PEAB KOHTUSSE PÖÖRDUMA ???
  TOHIB KÜSIDA, MILLE EEST TEIE SEAL PALKA SAATE ????????????

 2. Nojah 2 kuud ago
  Reply

  Omavalitsustele tuleks suunata ka see raha mida raisatakse vihavaenu õhutamiseks ja teiste riikide abistamiseks ehkki vajame ise abi. Elektrienergia hinnatõus tuleks 100 protsenti kompenseerida. Kindlasti peaks tõstma tasu puuedega inimestele jne. Tuleks lõpetada sekkumine teiste riikide siseasjadesse sest meist ei olene nagunii miagi ja meil on endal palju probleeme mis vajavad lahendamist.

 3. harry 2 kuud ago
  Reply

  Jeesus Siirak

  2
  Jumalakartusest kiusatustes
  1 Poeg, kui tuled Issandat teenima,
  siis valmista oma hing kiusatuse vastu!
  2 Juhi oma südant ja pea vastu
  ja ahvatluse ajal ära tegutse ülepeakaela!
  3 Jää Issanda juurde ja ära tagane,
  et sa lõpuks saaksid suureks!
  4 Kõik, mis sulle juhtub, võta vastu
  ja ole kannatlik alanduse ajal!
  5 Sest kulda katsutakse läbi tules
  ja (Jumalale) armsaid inimesi alanduseahjus.
  6 Usu teda, ja ta võtab sind vastu,
  õgvenda oma teid ja looda tema peale!
  7 Teie, kes Issandat kardate,
  oodake tema halastust
  ja ärge põigelge,
  et te ei langeks!
  8 Teie, kes Issandat kardate,
  uskuge temasse
  ja teie tasu ei jää tulemata!
  9 Teie, kes Issandat kardate,
  lootke head ja igavest rõõmu ning halastust!
  10 Vaadake muistseid põlvkondi ja nähke:
  kes Issandasse uskujaist on jäänud häbisse?
  Või kes on püsinud tema kartuses
  ja on siis maha jäetud?
  Või kes on teda appi hüüdnud
  ja tema ei ole hüüdjast hoolinud?
  11 Sest Issand on kaastundlik ja halastaja,
  ta annab patud andeks ning päästab hädaajal.
  12 Häda argadele südametele ja lõtvadele kätele
  ning patusele, kes käib kaht teed!
  13 Häda ükskõiksele südamele!
  Et ta ei usu, siis teda ei kaitsta.
  14 Häda teile, kes olete kaotanud kannatlikkuse!
  Mida te teete, kui Issand tuleb nuhtlema?
  15 Kes Issandat kardavad,
  ei jäta tähele panemata tema sõnu,
  ja kes teda armastavad,
  püsivad tema teedel.
  16 Kes Issandat kardavad,
  otsivad, mis temale on meelepärane,
  ja kes teda armastavad,
  neile on küllalt Seadusest.
  17 Kes Issandat kardavad,
  valmistavad oma südant
  ja alandavad tema ees oma hinge:
  18 „Meie tahame langeda Issanda kätte,
  aga mitte inimeste kätte,
  sest nõnda suur kui on ta ise,
  on ka tema halastus.”

 4. jääb loota, et ei pea 100 aastaseks elama siinses riigis 2 kuud ago
  Reply

  Juba varem kui olid Maavalitsused , oli riigis 3 võimu : Valitsus, maavalitsus, omavalitsus.
  Eesti on nii politiseeritud oma väiksuselt, et see on täiskaos tulemas.

  Kui sa pole kellegi poolt , oled meie vastu !
  See saab olema nüüd deviis ehk nagu Stalinil: pole inimest, pole probleemi!

  On tulemas õudne ajajärk.
  Lihtsam oleks teha Vabariigis igasse maakonda 1 ministeerium ja kes ei saa oma asukoha regiooni korraldusi ja raha jagada, sinna jagab valitsus ühisistungil, kus on 2 koda – opositsioon ja koalitsioon. Rahad ja korraldused lähevad läbi kui on kokku 2/3 hääli. KOV tuleb äravõtta õigus: kehtestada suuremaid soodustusi, toetusi või hüvitisi kui riigi seaduses, määruses, otsuses. Avaliku teenistuse seadus tuleb lõpetada, kehtetuks tunnistada, sest palkasid ja töötasu kruvitakse muude täpsustustega. Seega see soodustus peab lõppema – et lisandub veel mingi 30% pugejalike teenuses. Seda seaduse peatamist peaks tõstatama PRESIDENT kui teised ei tee seda ja koheselt, et järgmiseks Riigikogu ajaks on lõpp.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.