Vabandan õiguskantsleri ees,

Vello Rekkaro

Vello Rekkaro, TTÜ emeriitdotsent

…sest tema mõtte tsiteerimisel minu artiklis „Teie korter on tagastatud …“  Kesknädalas 22.10.2022 oli tekkinud kentsakas viga – „… et kasu saab rohkem kui kasu.“ Loomulikult on siinkohal õige: et kasu saab rohkem kui kahju, nagu ka õiguskantsler Ülle Madisel kirjas oli.

https://kesknadal.ee/2022/10/22/teie-korter-on-tagastatud/

Toimetaja vastutulelikkuse korral edastaksin selle olulise mõttearenduse veelkord ja veidi pikemalt. Ülle Madise kirjutab Postimehe AK vestes „Tarkus, hirm ja viha“ 8. okt.: „Kohtud, õiguskantsler ja teised sõltumatud institutsioonid teevad oma tööd, kui nõuavad tuginemist faktidele, loogikale, seadustele ja põhiseadusele. Põhiseadus nõuab kõikide õiguste ja vabaduste piiramise korralikku põhjendamist. Ausalt tuleb ära näidata muudatuste tegelik eesmärk ning esitada faktidel ja loogikal põhinev tõestus, et kasutusele võetud abinõud tõesti aitavad ja et kasu saab rohkem kui kahju. Eesmärk peab seejuures olema saavutatav: näiteks kõikide Eestis elavate inimeste hoiakute muutmine … Mõistan, et need tõdemused võivad tekitada meelehärmi. Sest midagi ju tuleks teha, kohe!“

https://arvamus.postimees.ee/7620261/ulle-madise-hirm-ja-viha-on-kolbmatud-teejuhid

Mida saavad nüüd kohe teha ametnikud

Ametnike omavoli sisu ilmneb Korterite erastamise büroo poolt osale üürnikest väljastatud teatise tekstis: „Teie korter on tagastatud omanikule ja seega Teie avaldust antud korteri erastamiseks ei ole võimalik rahuldada.“  Niimoodi tehaksegi neist sundüürnikud uutele omanikele antud (nö tagastatud) eluruumides!

Kuna kasutatavate eluruumide erastamine oli üldine õigus (§ 4 p.1), siis õigusriigis ei ole ametnikel voli seaduslikke elamispinna kasutajaid-üürnikke jätta ilma võimalusest erastada nende kasutusse antud eluruume (põhiseaduslik võrdse kohtlemise nõue; ORAS eesmärgiline nõue mitte kahjustada isikute huve ja tekitada uut ülekohut ning EES § 3(4) p1), andes nüüd omandiõiguse suvalisele isikule (nn õigusjärgsele omanikule).

Riik peab oma elanikke kohtlema võrdsetel alustel ja nii peab see olema ka üürilepingu alusel eluruume kasutanud üürnikega. Võtnud osal elanikkonnast-üürnikest ära võimaluse erastada oma kodu ja  kinkides selle omandiõiguse juriidilisele fiktsioonile „õigusjärgne omanik“, tekitati  üürnikele otsest ainelist ja moraalset kahju ning sotsiaalses plaanis oli see ränk löök kogu ühiskonna eetikale ja sidususele – see lõhestas meie ühiskonna sügavalt.

Nüüd on Keskerakonnal kui ainsal järjepidevalt läbi aastakümnete oma programmilistes dokumentides varade nn tagastamisel tekkinud olukorda tauninud ja sundüürnikele tekitatud kahju heastamist nõudnud poliitilisel liikumisel astuda praktilisi samme, olles niimoodi sotsiaalseks majakaks ühiskonna lõhestatuse vähendamisel ja üksmeele tugevdamisel ka tegudes. Selleks saavad kohalikud omavalitsused, sh Tallinna linnavalitsus tema omandis olevast kinnisvarast otsustuskorras müüa erastamishinnaga sundüürnikele nende kasutuses olnud eluruumidega samaväärse sellega, mille erastamise võimalusest tollal üürnikud ilma jäeti.

Oma pere ja kolleegi saatusest Nõmmel kirjutasin juba Kesknädalas „Poliitikud räägivad ja ametnikud – tegutsevad, või ei tegutse!“ (10.06.2022). https://kesknadal.ee/2022/06/10/poliitikud-raagivad-ja-ametnikud-tegutsevad-voi-ei-tegutse/

Et Sinu käsi hästi käiks, siis soovi teistele head, õpetas meid teadjamees Gunnar Aarma.

5 kommentaari
 1. Soo 1 kuu ago
  Reply

  Arusaamatusi ikka tekib aga on ka neid kes lausa valet kirjutavad aga andeks ei palu. n olnud rida valesüüdistusi mis on jäänud karistamata jne.

  • Bogdan 1 kuu ago

   Nael naelas vastavalt oma sättumusele.

 2. Ohoo 1 kuu ago
  Reply

  Jüri Nael peaks andeks paluma tantsust tähtedega saatest väljalangenute ees sest andis viimati Ruslanile nii palju punkte mida polnud keegi saanud saadete jooksul. Martin Parmas andis talle viis punkti ja see oli õige. Esimeses saates Ruslan minu meelest lihtsalt jalutas ja oli õigusega viimasel kohal aga rahvas hääletas ta sisse. Nüüd lahkus Birgit kes tantsis paremini aga tänu Naelale ja rahva hääletusele jäi jälle sisse. Kas asi on selles et ta on ukrainlame või.Tuleb vaadata ja hinnata ikka tantsuoskust.

 3. Jah 1 kuu ago
  Reply

  mina enam seda tantsusaadet ei vaata ja olen väga pettunud et Nael võis nii hunnata.

 4. Madise räägib - on kuld :) 1 kuu ago
  Reply

  Madise vastus ühele – toon tema mõtte :

  Teie pensioni baasi politseist pensionile suundudes ei saa tolle seaduse järgi koefitsiendiga korrutada,
  suundudes enne 1.jaan. 2014.a. pensionile,
  Te oleksite pidanud momendil töötama või olema politseipensionil ja teadma ette:) ,
  et Keskerakond ja EKRE kavatsevad 2020 aastaks võtta selle seaduse paranduse vastu ,2019.a. lõpul ning seni pidanud läbitulema oma 300.- EUR pensioniga.
  Jättis veel ainult mõtestamata – Ansipile selline kriis meeldiski tollal, elamiseks.
  Mida sellest järeldada , et IT riik on Eesti Vabariigis , varguse ja banaaniriik kui ei suudeta matemaatilisi tehteid teha ja puuduv osa peale avaldust lisada ja edaspidi indekseerida.

  Kuidas on siin seos antud teemaga – mõlemal juhul on õiguspärane ootus ja lootus ning mõlemal juhul on lubatud riigil inimest DEMOKRAATLIKULT varastada! See pensionär kaotab igakuiselt pensionist ca 32.- EUR ja igal aastal suureneb kaotuse osa….
  Mõlema teema ühine lõpp on – saame võrdselt kalmistule , ÕIGUSPÄRASE OOTUSEGA -teadmisega . Ja ksau saadakse rohkem:), kes ?
  Õiguskantsler Madise mõtte järgi.
  Sama tegu on praeguse Maamaksu kehtestamisega- ümberhindamisega , kus tegelikkuses Korterelamutes elunevad registri järgi, ei saagi seda hüve. Hüve saavad suurte villade omanikud – ÄRIKÜÜNIKUD, kes suures osas vabariigi tekkel varastasid omale.
  Tulem on tänasel hindamisel – kui omad üürikorterit ja lisaks suvemaja(ka korter võib olla), kokku nt. 100 m2 ja oled registris oma põhielukohas, siis teises kohas maksad – nt. mereääres kõrgeimat maksu tolle KOV tahtel- aga mereäärde ei pääse- sest need Ärikad, tycoonid on mereäärde saanud planeeringud ja neil on soodusmaamaks registrisse kirjutamisel:)= 0 elamualuse ja kordsena. Hajaasustus aga kuulutati KOV poolt muude hüvede saamiseks omale, tiheasustuseks. Seega hind kallineb ka nüüd ümberhindamisel ja sina hakkad maksma – vaadeldes kuidas need VARGAD naudivad isiklikku rannajoont (ka peale vastavat kellaaega), aga maksad ja edaspidi 10% rohkem Maamaksu ja iga 4 aasta tagant lisanudb veel 10%(EV matemaatika ei lisa mitte seda nö. taseme hinnale(2022.a.) vaid igakord eelmisele lisatud 10%….).No on ju pätt vabariik?! Seega , kui sul on 60 m2 suvituskoht või krt., maksad 900 m2 eest nüüd ca 70.- , ümberhindamise järgi 77.00 ja 4 aasta pärast +7.70(84.70), siis +8.47(93.17).Tegelikult peaks alghinnale tulema juurde näites- 15.40 ja mitte 16.17. See on selline pidulik vahe – aga Varastest ärikad , miljonärid- nemad ei maksa oma 200-300 m2 hoonetealuse maa eest midagi = 0.
  Rikastuvad veelgi ja otsustavad, kes peab kraavis elama ja mis on sinu jaoks lux , et puhata neid orjates.
  Hõbedasest materjalist müts ei lase varastel tõesti põleda, skafander 🙂

  Jää kestma Kalevite kange rahvas….
  ja seisa kaljune me maa

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.