Anneli Ott: loodan, et saame normaalse töörütmi taastada võimalikult kiiresti

Anneli Ott

Eesti Keskerakonna koduleheküljel on organisatsiooni peasekretäri ülesandeid kirjeldatud üsna napilt: korraldab erakonna tööd ja juhib erakonna bürood. Mis aga selle taga on, rääkis Kesknädalale värskelt valitud erakonna peasekretär Anneli Ott.

„Esimene kuu peasekretärina on möödunud väga kiiresti ja tihedalt,“ tunnistas ta. „Uues ametis olek võtab natuke sisseelamise aega. Mul on väga hea meel, et meil on büroos inimesed, kes on nõus toetama ja aitama. Nagu igal uuel inimesel on oma nägemus ja soovid, kuidas erakonna büroo tööd korraldada, nii on ka minul, kuid arvan, et selles osas ei pea väga kiirustama – otsuseid tuleb teha vastavalt võimalustele ja rahulikult.“

Töö tehnilist poolt kirjeldas Anneli Ott järgmiselt: „Erakond on nagu iga teine MTÜ, millel on oma põhikiri, on vastu võetud erinevad reglemendid, mille alusel töötavad piirkonnad, juhatus. Ja ka erinevad kogud – et need oleksid aktiivsed, et nende koosolekud toimuksid, et kui Riigikogus on mõned teemad arutusel, millele on vaja erakonnaliikmete tagasisidet või arvamust, on oluline, et nende kogude või piirkondade kaudu inimesed saaksid seda esitada. Peasekretäri ülesanded on ka jälgida, et info liiguks, et kõik oleks ette valmistatud büroo poolt, et erakonna esimehe töögraa­fik toimiks. Varasemalt ma väga palju Mihhail Kõlvartiga koostööd teinud ei ole, kuigi oleme küll erinevate teemade puhul suhelnud. Aga loomulikult pärast kongressi see kontakt on olnud väga tihe ja konstruktiivne.“

Kuid kõige tähtsam on Oti sõnul ikkagi see, et erakond jõuaks kõigi oma liikmeteni läbi piirkondade ning töö piirkondadega on kindlasti peasekretäri jaoks üks oluline prioriteet: „Aastakoosolekuid tehakse sel aastal erinevalt tavapärasest oktoobri lõpuni ja see on ühelt poolt positiivne, et mul on võimalus kohe väga mitme piirkonnaga ja nende inimestega tutvuda ning ajagraafiku võimalusel koosolekutel ka osaleda.“ Erakonnaliikmetel on omad ootused nii piirkondade töö osas kui ka selles osas, et erakond läheks ühtse ja tugevana edasi, arvas peasekretär. „Kongressi järel kahjuks peame tõdema, et sellist tahet nende liikmete poolt, kes ei saavutanud seda tulemust, mida kongressilt ootasid, väga palju näidatud ei ole, aga me peame tõdema, et sellise valiku tegid ju samuti erakonnaliikmed ja sellest tuleks ka lähtuda,“ nentis Ott.

„Keskerakonda on tarvis Eesti poliitilisel maastikul kindlasti. Aga see on võimalik ainult siis, kui me pingutame ühtsete eesmärkide nimel. Loodan väga, et iga päevaga selle mõistmine saab kõikide nende inimeste jaoks järjest selgemaks ja me saame normaalse töörütmi taastada võimalikult kiiresti. Sest mida kauem pinge erakonna sees on, seda parem on kõigile teistele, aga mitte Keskerakonnale. Peame arvestama, et tulemas on Europarlamendi valimised, siis hakkame valmistuma kohalike omavalitsuste valimisteks ja siinkohal on ühtsete sõnumite, ühtsete eesmärkide teadmine kõige olulisem. Vastasel juhul me ei ole võimelised oma valijate huvisid esindama sellel määral, milleks potentsiaal erakonna sees tegelikult olemas on.“

KN

2 kommentaari
  1. Kjusijja 7 kuud ago
    Reply

    Kus jai oleb se lupsdut ajaleht Keskmädal?

  2. Jura Koffimassin 7 kuud ago
    Reply

    Tallinna rohealade hävitamise ja kinnisvaraärikate raha vastu võtmise eest maksab keskerakond veel kõrget hinda. See korruptiivne ja kriminaalne toiduahel tuleb hävitada. Kõlvart ja tema bande peab lõpetama vanglas.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.